Wódka

Wódka to wysokoprocentowy napój alkoholowy, powstający w wyniku zmieszania spirytusu rektyfikowanego z wodą. Produkuje się ją w wielu krajach świata. Jej początki są niejasne z powodu braku pisemnych źródeł, jednak w Polsce i Rosji prawdopodobnie była produkowana już na przełomie XIV i XV wieku i to te właśnie kraje uznawane są za jej pierwotną ojczyznę. Podstawowym surowcem do jej produkcji są zboża i ziemniaki. Wódka, w przeciwieństwie do wielu alkoholi świata, nie wymaga starzenia dla poprawy walorów smakowych. Wręcz przeciwnie – używany do jej wyrobu spirytus musi być jak najczystszy i jak najbardziej obojętny w smaku, w związku z czym poddaje się go wielokrotnej destylacji i późniejszej filtracji, co whisky, koniak czy tequilę pozbawiłoby całej wartości.

Neutralność smaku czyni z wódki idealny alkohol do sporządzania niezliczonych koktajli, choć popularne jest również picie jej w formie shotów.

Etymologia

Wódka to oczywiście zdrobnienie od słowa woda, w związku z czym w historii znajdziemy takie zastosowania tego określenia, jak wódka kolońska (perfumy o delikatnym zapachu), wódka serdeczna (nazwa lekarstwa na problemy z krążeniem) czy wódka w sensie oczko wodne bądź niewielki staw. Po raz pierwszy na papierze wódka wystąpiła w ostatnim z wymienionych, a więc hydrologicznym kontekście, w sandomierskiej księdze sądu ziemskiego z 1405 roku.

Jeśli zaś chodzi o znaczenie bliższe dzisiejszemu, zapisu wodka używa zbiorczo wobec wszelkich destylatów podolski botanik i lekarz, Stefan Falimirz w swej naukowej publikacji O ziołach i mocy ich z 1534 roku. Falimirz nie wyjaśnia znaczenia tego po raz pierwszy przelanego na papier określenia, jakby uważał je za słowo zrozumiałe dla potencjalnego współczesnego mu badacza, czytającego publikację, wiemy więc, że określenie wodka było już wtedy powszechne przynajmniej w języku medyków.

Szczegółowa historia wódki w Polsce

Ponieważ do powstania pierwszej wódki konieczne było uprzednie wydestylowanie wysokoprocentowego alkoholu, jej pochodzenie jest zbieżne z genealogią innych destylatów, produkowanych w różnych częściach naszego kontynentu. Średniowieczni arabscy alchemicy – w przeciwieństwie do ich kolegów z ortodoksyjnie katolickiej Europy – mogli bez narażania się na potępienie ze strony religijnych hierarchów, prowadzić badania naukowe i zgłębiać tajniki medycyny, chemii czy fizyki. W procesie produkcji arabskich leków i perfum chętnie wykorzystywali odkrytą przez Dżabina ibn Hajjana destylację, która w efekcie podboju znacznej części Półwyspu Iberyjskiego przez Maurów, już w XIV wieku była oficjalnie praktykowana w całej Europie (między innymi przez badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Aqua vitae, a więc z łaciny na polski woda życia, jak określano ówcześnie w świecie akademickim destylaty alkoholowe, służyła zgodnie ze swą nazwą celom czysto medycznym. Można było nacierać nią ciało chorego, ale także macerować w niej zioła na lekarstwa, wydobywając z roślin stężone esencje. Zresztą przy ilości zanieczyszczeń, jakie niedopracowana technologia i niedoskonały sprzęt z tamtego okresu pozostawiały w destylacie spożycie rekreacyjne mogło skończyć się zatruciem, a nawet śmiercią. Dopiero z początku XVI wieku pochodzą pierwsze pisemne źródła, dotyczące picia wysokoprocentowego alkoholu. Ponieważ proces jego uzyskiwania wymagał ogrzewania destylowanego surowca, by oddzielić od niego alkohol przez parowanie, powszechna zarówno wśród ubogich rolników, jak i zamożnej szlachty stała się nazwa gorzałka od gorejącego pod alembikiem ognia.

Podczas gdy w wielu zachodnich i południowych krajach Europy napojem alkoholowym, jaki – aby zwiększyć jego woltaż – poddawano destylacji, było wino, w Europie Środkowo-Wschodniej uprawa winorośli niemal nie istniała jako element rolnictwa i wielowiekowej kultury. Wiejskie krajobrazy obsiane były na tych terenach zbożami wielu rodzajów, z których wyrabiano piwo, a od momentu popularyzacji destylacji, także spirytualia różnej jakości, uzależnionej od aparatury i użytych składników. Chałupnicze, pozbawione inżynieryjnego podparcia metody ubogich mieszkańców wsi, wytwarzających trunki na własne potrzeby tylko pogłębiały ten stan rzeczy. Jednak wśród niezliczonych przywilejów, jakie polska szlachta otrzymała od kolejnych władców w XVI i XVII wieku znalazł się także przywilej propinacyjny, a więc dający właścicielowi ziemskiemu wyłączność na produkcję i dystrybucję alkoholu, a także jego sprowadzanie z innych miast. Był nawet okres, kiedy na każdego chłopa przypadał ustawowy przydział gorzałki i piwa, które musiał zakupić i wypić w lokalnej pańskiej karczmie. Jeśli nie wyrobił przykazanej normy pozostałą, niewypitą część pańskiej gorzałki i piwa wylewano na klepisko jego chałupy i tak czy inaczej zmuszony był do zapłacenia pełnej kwoty za zakup przydziału. Miało to studzić zapał poddanych do nielegalnego pędzenia własnych spirytualiów.

Legalne szlacheckie gorzelnie, działające przy folwarkach, zwykle gorzałkę przeznaczoną dla chłopów destylowały jednokrotnie, zaś tę produkowaną na potrzeby możnych panów – trzykrotnie. Zauważono więc już wówczas, że wielokrotna destylacja nie tylko podnosi procent zawartości alkoholu finalnego trunku, ale także oczyszcza go z nieprzyjemnych smaków i chemicznych substancji odpowiadających za przykre skutki uboczne, wynikające ze spożycia. Wódka stała się w XVII wieku tak popularna, że pili ją właściwie wszyscy – bogaci i biedni, mieszkańcy miast i wsi. Podawano ją chorym dzieciom i dorosłym na wzmocnienie, kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Fryzyjski uczony Ulrich von Werdum, towarzyszący w podróży po Rzeczypospolitej francuskiemu szpiegowi, księdzu Jeanowi de Courthonne, w pamiętniku z tego okresu pisał, że wódka to ukochany napój Polaków.

Najpopularniejszym surowcem, z którego wódka powstawała w XVII i XVIII wieku, było żyto. Przełom nastąpił po pojawieniu się ziemniaków w Polsce, lecz również nie od razu – przetworzenie ziemniaków do formy podatnej na fermentację wymagało wynalezienia nowej technologii. Pierwszy raz na skalę przemysłową ziemniaczany spirytus uzyskano na terenie Królestwa Prus w 1760 roku i już wkrótce na większości terenów polskich (które niebawem podzieliły rozbiory) nie istniał chętniej wykorzystywany surowiec gorzelniczy, niż to bulwiaste warzywo.

Produkcja wódki nabrała rozpędu i skali przemysłowej, gdy na świecie spopularyzowano tzw. aparaty Coffeya, służące do destylacji ciągłej. Zaopatrzyła się w nie między innymi rafineria spirytusu Józefa Adama Baczewskiego, której wymieniony tu z nazwiska właściciel od jej założenia w 1782 roku inwestował w najnowsze technologie, tworząc tym samym we Lwowie największy zakład przetwórstwa alkoholowego w Europie Środkowej w XIX wieku. Był to jednak raczej wyjątek na tych terenach: do końca XIX wieku większość niewielkich zakładów przy folwarkach produkowała alkohol niskiej jakości, zanieczyszczony i bardzo często przesadnie rozwadniany, a jego mankamenty często maskowano dodatkiem miodu i ziół. Dopiero w roku 1895 po rozpowszechnieniu technologii rektyfikacji wprowadzono carskie prawo, które w związku z zaborami wpłynęło także na polskich gorzelników. Ustanowiono restrykcyjne wymogi, dotyczące produkcji tzw. czystej wódki, którą wolno było wytwarzać jedynie z rektyfikowanego 95-procentowego spirytusu poprzez wymieszanie go z wodą do osiągnięcia 40% zawartości alkoholu.

Sposoby produkcji wódki

Wódka powstaje w wyniku zmieszania spirytusu ze zboża bądź ziemniaków (w innych częściach świata dopuszczone są inne surowce, jednak te wymienione cieszą się największą popularnością) i jest to proces wieloetapowy. Zboża i ziemniaki wymagają obróbki cieplnej, aby uwolnić skrobię i rozłożyć ją na cukry o krótszych wiązaniach, które poddają się fermentacji. Wybrany surowiec wystawiany jest na działanie ciśnienia i wysokiej temperatury w środowisku wodnym, co w gorzelnictwie nazywa się parowaniem.

Gorąca masa trafia do kadzi, gdzie po wystudzeniu dodaje się do niej specjalne enzymy, wspomagające dalsze przekształcanie skrobi w cukry proste i dwucukry. Ten etap nazywany jest zacieraniem, gdyż w jego wyniku otrzymujemy zacier. Gdy jego temperatura ustabilizuje się poniżej 32°C mieszanka zostaje wzbogacona o precyzyjnie wyhodowane drożdże, których nośnikiem czasem jest po prostu porcja zacieru z poprzedniej partii produktowej, której fermentacja jest już w zaawansowanym stadium.

Drożdże żywią się cukrami, a głównymi metabolitami ich procesów trawiennych jest etanol i dwutlenek węgla, a w mniejszych ilościach także alkohole wyższe, estry, gliceryna czy kwas octowy. Zacier pracuje więc zwiększając swoją zawartość alkoholu do ok. 7-11% jego zawartości. Aby z powstałego zacieru uzyskać zbożowy lub ziemniaczany spirytus, poddaje się go destylacji w destylatorze kolumnowym. Wysokość takiego, wykorzystywanego w produkcji wódki aparatu może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów. Alkohol z podgrzewanego w kolumnie zacieru zaczyna parować i unosić się ku górze jako pierwszy, gdyż wymaga to niższej temperatury, niż w przypadku pozostałych składających się na tę sfermentowaną mieszankę substancji. Niestety, wraz z nim paruje porcja lotnych zanieczyszczeń, których na szczęście da się pozbyć w powtórzonych wielokrotnie destylacjach i późniejszej rektyfikacji. U szczytu kolumny opar trafia do rurki i dalej do chłodnicy, by skroplić się do postaci ciekłej, o znacznie wyższym stężeniu etanolu w porównaniu do zacieru, którym był jeszcze niedawno. Tak zwany surowy spirytus otrzymywany po kilkukrotnym przebyciu całej kolumny zawiera ponad 90% alkoholu, jednak nie nadaje się jeszcze do wyrobu wódki, gdyż jest wciąż zanieczyszczony niewielką ilością wpływających na smak i zapach substancji.

Aby wódka była – nie tylko z nazwy, ale także smaku i chemicznego składu – wódką czystą, surowy spirytus przeznaczony do jej produkcji poddaje się rektyfikacji. Odbywa się ona w pionowych kolumnach rektyfikacyjnych, podobnych do kolumn wykorzystywanych przy destylacji, gdyż w praktyce jest on ciągłą, wielokrotną destylacją, nieustannie oddzielającą od pożądanego alkoholu etylowego niepożądany metanol, estry, kwasy czy glicerynę. Uzyskany spirytus rektyfikowany zawiera nie mniej, niż 96% alkoholu i wymieszany ze zdemineralizowaną wodą w proporcji skutkującej obniżeniem zawartości alkoholu do ok. 40% daje wódkę.

Filtracja nie jest etapem koniecznym, jednak większość producentów się na nią decyduje i wódki niefiltrowane są rzadkością. Rodzaje wykorzystywanych filtrów są niezliczone, a wymienić wśród nich można węgiel drzewny i aktywny, celulozę, zastygłą lawę, kryształy kwarcu, bawełnę, a nawet diamenty.

Najpopularniejsze płody rolne, wykorzystywane do produkcji wódki:

 • ziemniaki – od momentu ich pierwszego zastosowania w produkcji spirytusu w połowie XVIII wieku przez niemal 200 lat stanowiły najpopularniejszy surowiec, wykorzystywany w wytwarzaniu wódki, jednak dziś polska wódka ziemniaczana stanowi zaledwie 3% całej produkcji ze względu na wysoką cenę i niską wydajność (100 kg ziemniaków przekłada się na tylko 12 litrów spirytusu); ze względu na dużą zawartość skrobi wódkę z ziemniaków charakteryzuje łagodność i kremowość łatwo wyczuwalna na tle wódek zbożowych; z perspektywy prawnej definicji polskiej wódki w procesie zacierania nie można łączyć ziemniaków ze zbożem
 • pszenica – w porównaniu do żyta jest droższa i trudniejsza w uprawie, jednak dzięki wysokiej zawartości węglowodanów charakteryzuje ją duża wydajność (100 kg ziaren pszenicy pozwala wytworzyć aż 38 litrów spirytusu); wódka z pszenicy jest łagodna i lekko słodka, a jej smak szczególnie dobrze łączy się z cytrusami
 • żyto – to najpopularniejszy dziś surowiec, wykorzystywany w produkcji polskiej wódki, co wynika z jego odporności i łatwości uprawy w tutejszych warunkach glebowych i pogodowych; jest ono zbożem tylko nieznacznie mniej wydajnym, niż pszenica (ze 100 kg ziarna uzyskamy 33 litry spirytusu); żytnią wódkę charakteryzuje ostrość i pieprzność, co czyni z niej doskonałą bazę do koktajli o intensywnych, złożonych smakach i do sączenia w wersji straight, czyli bez dodatków
 • jęczmień – choć bez jęczmienia nie byłoby whisky, w produkcji wódki jest wykorzystywany niezmiernie rzadko ze względu na trudną obróbkę ziaren przed zacieraniem, jednak ma on swoje miejsce w historii naszego narodowego trunku: niegdyś do każdej mieszanki zbóż dodawano chociaż odrobinę słodu jęczmiennego, ponieważ jest on znakomitym źródłem enzymów scukrzających
 • owies – choć zgodnie z prawem dotyczącym polskiej wódki można wykorzystywać go w produkcji, jest on tak trudny w obróbce i charakteryzuje się nieporównywalnie większą, niż w przypadku innych zbóż ilością bezużytecznego w fermentacji i późniejszej destylacji białka, za to niewielką zawartością koniecznych węglowodanów; bywa wykorzystywany w produkcji wódek rzemieślniczych, a płatki owsiane są podobno jednym z tajnych składników słynnej rosyjskiej Belugi
 • buraki cukrowe – choć wódka ze spirytusu na bazie buraków cukrowych jest łagodna i aksamitna w smaku, nie ma ich wśród półproduktów dozwolonych w produkcji polskich wódek; jest przyjazna osobom cierpiącym na celiakię, gdyż nie zawiera glutenu
 • winogrona – w Polsce jedynie zboża pięciu rodzajów oraz ziemniaki traktowane są jako surowce dozwolone w produkcji krajowych wódek, jednak Francuzi ideę naszego wschodnioeuropejskiego alkoholu potraktowali całkowicie po swojemu i własną, znakomitej jakości wódkę (m.in. Cîroc) wytwarzają z winogron; historycznie nie tylko winogrona, ale i inne owoce, jak śliwki czy gruszki były wykorzystywane do produkcji spirytusu i w niektórych regionach jest tak do dziś, jednak wyroby na bazie owoców nie mogą nosić w naszym kraju nazwy wódka

Uznani producenci wódki

Beluga Group jest największą firmą branży spirytusowej w Rosji, znaną na całym świecie ze swojej flagowej wódki – Beluga Noble. Część produktów podlegających koncernowi destylarni produkuje wyroby jedynie na rynek rosyjski, jednak w międzynarodowym portfolio producenta znajdziemy nazwy tak rozpoznawalne, jak koniak Camus, wina Cono Sur i Barefoot, gin Hendrick’s, rumy Barceló i Plantation czy whisky Glenfiddich, Grants oraz Balvenie.

Pernod Ricard to francuska firma, mająca w swoim portfolio napoje alkoholowe produkowane na całym świecie – od szkockich whisky, przez burbony, brandy (w tym armeńską ArArAt), szampany Perrier-Jouët i Mumm, a nawet kilka marek tequili. Ten międzynarodowy gigant pod swoje skrzydła wziął także polskie wódki Luksusowa i Wyborowa, a także szwedzką markę Absolut, zapewniając im wszystkim rozpoznawalność na całym świecie dzięki globalnemu łańcuchowi marketingu i dystrybucji.

Diageo to największy na świecie koncern branży spirytusowej, założony w 1997 roku wspólnymi siłami browaru Guinness oraz holdingu hotelarskiego Grand-Metropolitan. Firma z siedzibą w Londynie obecna jest na rynkach ponad 180 krajów, a wśród zarządzanych przez nią marek zdecydowanie królują szkockie whisky. Można wśród nich wymienić chociażby najpopularniejszą szkocką blended whisky na świecie, czyli Johnnie Walker. Jednak globalne przedsiębiorstwo nie zapomina także o wódkach: Smirnoff, Ketel One czy Cîroc należą do portfolio Diageo.

Uznane marki wódki

Wódka Belvedere jest jedną z marek LVMH, firmy będącej największym na świecie producentem dóbr luksusowych (zrzesza m.in. domy mody Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi i koncern spirytusowy Moët Hennessy). Produkowana jest w Żyrardowie i dystrybuowana na cały świat. Należy do klasy premium wśród wódek zbożowych i widnieje w menu niejednej znamienitej restauracji szczycącej się gwiazdkami Michelin. Jej nazwa pochodzi oczywiście od nazwy budynku, w którym niegdyś mieściła się siedziba kolejnych prezydentów Polski. Ten klasycystyczny pałac znajduje się również na każdej pięknie zaprojektowanej butelce. Oprócz wersji podstawowej marka proponuje też m. in. smakowe infuzje i wódkę niefiltrowaną w charakterystycznej czarnej butelce.

Absolut to popularna na całm świecie wódka produkowana w szwedzkiej miejscowości Åhus. Jest jedną z najbardziej znanych wódek na świecie. Wprowadzona na amerykański rynek w 1979 roku zupełnie zrewolucjonizowała sektor wódek wysokiej jakości. Rozpoczynając rewolucję w tworzeniu koktajli i wprowadzając szereg smaków nigdy wcześniej niedostępnych na rynku, wódka Absolut stała się ikoną samą w sobie. W ofercie ma od niedawna prestiżową, wielokrotnie nagradzaną w międzynarodowych konkursach wódkę Absolut Elyx, produkowaną z wykorzystaniem tradycyjnej aparatury z początku XX wieku z najdoskonalszej, specjalnie wyselekcjonowanej pszenicy ozimej z południa Szwecji.

Beluga (w Polsce często nazywana bieługą od tutejszego określenia jesiotrowatej ryby, od której wzięła się międzynarodowa nazwa wódki) to rosyjska wódka klasy super premium, produkowana od 2002 roku w Mariinsku. Woda do jej produkcji pochodzi ze źródła artezyjskiego, płynącego 33 metry pod ziemią, a pszenicę, z której powstaje przeznaczony do wyrobu Belugi spirytus, poddaje się kosztownemu i rzadko spotykanemu procesowi słodowania, będącego standardem jedynie w destylarniach whisky. Podstawowa wersja to Beluga Noble, jednak dostępne są również Beluga Transatlantic, Allure, Goldline, Celebration i  limitowana wersja Epicure w szkle projektu i wyrobu słynnej pracowni Lalique.

Choć dziś to nowoczesna, wylewająca się ze szklanek na imprezach całego świata marka o młodym, energicznym wizerunku, o który dba koncern Diageo, Smirnoff to tak naprawdę esencja rosyjskiej tradycji spirytusowej. Destylarnię, w której pierwszy raz powstała, założył w Moskwie w 1860 roku Piotr Smirnow. Jego potomkom skonfiskowano ją w wydarzeniach rewolucji październikowej, jednak zaradni synowie uciekli z kraju, by otworzyć nową destylarnię w Stambule, a następnie we Lwowie, już pod dzisiejszą, bardziej światowo z francuska brzmiącą nazwą Smirnoff. Jest produkowana w wielu krajach – w Polsce wyłączność ma Polmos Józefów k. Błonia. Wódka jest trzykrotnie destylowana i dziesięciokrotnie filtrowana, by uzyskać swą krystaliczną czystość i lekkość.

Ciekawostki ze świata wódki

 • Podobno 9 maja 1945 roku, gdy III Rzesza skapitulowała, kończąc tym samym II Wojnę Światową, w Związku Radzieckim z wszechogarniającej radości w ciągu niecałej doby skończyły się zapasy wódki.

 • Kieliszek wódki o pojemności 50ml ma wartość energetyczną ok. 100-110 kalorii.
 • Wielokrotna destylacja, rektyfikacja i późniejsza filtracja powodują, że wódka ma naprawdę prosty i czysty skład chemiczny, w konsekwencji czego powoduje zdecydowanie mniejszego kaca, niż podobne woltażem trunki o złocistych i bursztynowych kolorach. Dla porównania: burbon zawiera przeciętnie o 37 związków chemicznych więcej, niż czysta wódka.
 • Polska wódka to strzeżone na mocy prawa Unii Europejskiej międzynarodowe określenie pochodzenia geograficznego bliźniacze wobec tequili, pisco, szkockiej whisky, koniaku czy grappy i oczywiście wielu innych nazw, z których wszystkie znajdziemy TUTAJ.

TWÓRCA

nieznany

KATEGORIA

alkohole mocne

Produkowany ze

spirytusu rozcieńczonego wodą

SOCIAL

alkoholopedia.pl

GALERIA ZDJĘĆ

Animacja w prosty sposób opowiada o historii wódki i wspólczesnym procesie jej prodkcji:

Sztuka łączenia smaków

Z literatury, filmu, historii i autopsji możemy mieć jako Polacy zupełnie niezłe pojęcie o tym, jakie food pairingi są dla wódki szczególnie łaskawe.

Wódka znakomicie sprawdza się jako digestif, czyli shot mocnego alkoholu wspierający procesy trawienne. Raczej trudno wyobrazić ją sobie jako towarzyszkę deserów, za to dobrze znamy ten alkohol jako ich składnik – biszkoptowe blaty do tortu i tłuste maślano-śmietanowe kremy już nasze babcie przyprawiały spirytusem lub wódką, aby przełamać słodycz, nadać im nieco lekkości i poprawić ich aromat.

Jeśli chodzi o tak zwane zakąski, nie będzie pewnie zaskakującym fakt, że znakomitym towarzystwem dla wódki są tłuste, wędzone i pieczone mięsa i ryby, a także przetwory kiszone i marynowane w occie. Legendarnym wręcz połączeniem, którego koncepcję przypisać można Rosjanom, są bliny z kawiorem i kwaśną śmietaną jako dosłownie cesarska zakąska do czystej wódki.

Słynne koktaile z rumem

 • Bloody Mary

 • Vodka Martini

 • Cosmopolitan
 • Moscow Mule

Uwagi i sugestie

Choć zwykliśmy mrozić wódkę i rozlewać ją do kieliszków w formie aż gęstej i oleistej od niskiej temperatury, odbiera to całe zróżnicowanie smakowe, jakiego można doświadczyć w trakcie degustacji pomimo zabiegów producentów, mających zredukowanie bukietu wytwarzanego trunku do minimum. Rekomendowana temperatura serwowania wódki to 6-8°C.

Podziel się tą stroną

Źródła

Magdalena Graf, Małgorzata Cieliczko Od akwawity do Amatora – wódka w polskiej kulturze. Rekonesans badawczy

https://en.wikipedia.org/wiki/Vodka

https://www.matchingfoodandwine.com/news/pairings/the-best-food-to-pair-with-vodka/

https://www.pb.pl/propinacja-kto-zarabial-na-pijanstwie-854293

Źródła zdjęć

Zdjęcie tytułowe z lodowymi prostopadłościennymi kieliszkami od Graeme Pow na licencji CC BY-NC-SA 2.0

Reprodukcje J. Kossaka i H. Kublera pochodzą z domeny publicznej

Ściana wódek z baru wykutego w lodzie od Ruth Hartnup na licencji CC BY 2.0

Taca z wódką Belvedere od Nokton na licencji CC BY-NC 2.0

Zbliżenie na butelki Absolut Vodka od Wari na licencji CC BY-NC 2.0

Sklepowa ściana wódek od gato-gato-gato na licencji CC BY-NC-ND 2.0

Kiełbasy i wędliny od Thoth, God of Knowledge na licencji CC BY 2.0

Patera pikli od psrobin na licencji CC BY-SA 2.0

Kawior na plastrach ziemniaków w mundurkach by Skånska Matupplevelser na licencji CC BY-ND 2.0

Tatar wołowy od kurmanstaff na licencji CC BY 2.0

Vodka Martini od geishaboy500 na licencji CC BY 2.0

Bloody Mary od TheCulinaryGeek na licencji CC BY 2.0

Cosmopolitan od Wine Dharma na licencji CC BY-NC 2.0

Moscow Mule od Siggi Churchill na licencji CC BY-NC-ND 2.0

materiały marketingowe producentów

Subskrybuj & Darmowy e-book z przepisami na drinki

  Nie spamujemy. Zawsze możesz się wypisać.