Abstrahując od predykatów, które zostały omówione tutaj, na etykietach niemieckich win znajdziemy oznaczenia wytrawności czyli ilości cukru resztkowego. Nie są tak powszechnie kojarzone, jak określenia ze świata romańskiego czy śródziemnomorskiego. Jeśli mamy predykat, nie będzie już na etykiecie dodatkowego doprecyzowania słodyczy wina, bo zazwyczaj wiemy już, czego się spodziewać, więc omówione poniżej terminy odnosić się będą do win jakościowych, ale nie Qualitätswein mit Prädikat. W Niemczech wyjątkowe jest to, że wina nawet wytrawne lub półwytrawne mogą mieć sporo cukru resztkowego, pod warunkiem, że jest on równoważony poziomem kwasowości.

Przykładowa etykieta wina jakościowego (źródło: https://www.winefrog.com/2/1618/wine-styles/wine-labels-101-german-and-austrian-wine)

Trocken – wino wytrawne, o zawartości cukru resztkowego do 4g na litr albo do 9g na litr, ale tylko wtedy, gdy poziom całkowitej kwasowości w winie jest nie niższy niż dwa gramy mniej od poziomu cukru resztkowego.

Halbtrocken – półwytrawne, zawartość cukru resztkowego 5-18g na litr, ale jeśli cukru mamy powyżej 12g/l to w proporcji do całkowitej kwasowości nie może być go więcej niż ten sam poziom g/l plus 10, i tak aż do osiągnięcia maksymalnego limitu 18g cukru/litr.

Lieblich/Mild – słodkawe, ale to termin nieoficjalny i pojawia się czasem na etykietach drobnym drukiem, by wskazać wina słodsze niż trocken, halbtrocken lub feinherb.

Süss/Edelsüss – słodkie, termin nieoficjalny

Feinherb – termin nieoficjalny, ale od czasu do czasu spotykany na etykietach zamiast halbtrocken. Może też oznaczać wino nieco słodsze niż półwytrawne, w rodzaju, powiedzmy, ćwierćsłodkiego.

Fruchtig – półwytrawne do półsłodkiego, termin nieoficjalny.

Classic – oznaczenie wina smakującego wytrawnie, o zawartości cukru resztkowego do 15g na litr, wyprodukowanego z typowych dla danego regionu szczepów (zazwyczaj chodzi o rieslingi), dopuszczona ściśle kontrolowana szaptalizacja (dosłodzenie moszczu przed fermentacją)

Selection – oznacza wino z owoców pojedynczej parceli, zbieranych ręcznie, przy czym wydajność musi być niższa niż 60 hektolitrów na hektar. Szaptalizacja ściśle kontrolowana jest również dopuszczalna.  

Żródła

Bardel M., Gogolińśki W.: Wiedza o winie. Tom II Geografia wina. Stary świat, Kraków: Wydawnictwo Czas Wina, 2018

Johnson H., Robinson J.: The world atlas of wine, 8th edition, Octopus Publishing Group, 2019